دانلود WorldOfWarcraft 4.3.4
قسمت اول حجم :1GB
قسمت دومحجم :1GB
قسمت سومحجم :1GB
قسمت چهارمحجم :1GB
قسمت پنجمحجم :1GB
قسمت ششمحجم :1GB
قسمت هفتمحجم :1GB
قسمت هشتمحجم :1GB
قسمت نهمحجم :1GB
قسمت دهمحجم :1GB
قسمت یازدهمحجم :1GB
قسمت دوازهمحجم :1GB
نحوه اتصال به سرور کاسپین ووو:
1- ابتدا با استفاده از لینک برای خود اکانت بسازید
2- بازی را از لینک دانلود کنید
3-بازی را از حالت فشروده خارج کنید،رمزعبور caspianwow.irاست
4-به مسیر زیر بروید:
Date\Engb\Realmlist.wtf
5- فایل را با Notepad باز کرده و مطمئن شوید که محتوای آن به صورت زیر است
set realmlist Logon.Caspianwow.ir
6-فایل Wow.exe را اجرا کرده و نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید

آموزش کامل مراحل همراه با تصویر