دانلود WorldOfWarcraft 3.3.5
بسته های 1گیگاباتی از دیتاسنتر مخابرات
قسمت اول حجم:1GB
قسمت دومحجم:1GB
قسمت سومحجم:1GB
قسمت چهارمحجم:1GB
قسمت پنجمحجم:1GB
قسمت ششمحجم:1GB
قسمت هفتمحجم:1GB
قسمت هشتمحجم:1GB
قسمت نهمحجم:1GB
قسمت دهمحجم:1GB
قسمت یازدهمحجم:1GB
قسمت دوازهمحجم:1GB
قسمت سیزدهمحجم:1GB
قسمت چهاردهمحجم:1GB
قسمت پانزدهمحجم:1GB
قسمت شانزدهمحجم:1GB
قسمت هفدهم360MB
نحوه اتصال به سرور کاسپین ووو:
1- ابتدا با استفاده از لینک برای خود اکانت بسازید
2- بازی را از لینک دانلود کنید
3-بازی را از حالت فشروده خارج کنید،رمزعبور caspiangc.irاست
4-به مسیر زیر بروید:
Date\Engb\Realmlist.wtf
5- فایل را با Notepad باز کرده و مطمئن شوید که محتوای آن به صورت زیر است
set realmlist Logon.Caspianwow.ir
6-فایل Wow.exe را اجرا کرده و نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید

آموزش کامل مراحل همراه با تصویر